Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гараніна І.І., Діброва Т.Г., Ільєнко А.Б. Аудит рекламної діяльності: модель оцінювання ефективності рекламної кампанії

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню особливостей оцінювання ефективності рекламної кампанії, а саме визначення комунікаційного ефекту, економічного ефекту та ефекту від медіа планування та розміщення реклами на носії. Визначено послідовність етапів оцінювання ефективності. Наведено показники економічної та комунікаційної ефективності. Обґрунтовано вибір медіа показників. Побудовано математичну модель оцінювання ефективності рекламної кампанії.

Ключові слова: реклама, рекламна кампанія, аудит рекламної діяльності, комунікаційна ефективність, медіа аудит.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию особенностей оценки эффективности рекламной кампании, а именно определение коммуникационного эффекта, экономического эффекта и эффекта от медиа планирование и размещение рекламы на носителе. Определена последовательность этапов оценки эффективности. Приведены показатели экономической и коммуникационной эффективности. Обоснован выбор медиа показателей. Построена математическая модель оценки эффективности рекламной кампании.

Ключевые слова: реклама, рекламная кампания, аудит рекламной деятельности, коммуникационная эффективность, медиа аудит.

АNNOTATION
The article is devoted to the study of peculiarities of assessing the effectiveness of the advertising campaign, namely the definition of the communication effect, economic effect and the effect of media planning and advertising on the media. The sequence of stages in the assessment of effectiveness are defined. Indicators of economic and communication effectiveness are given. The choice of media indicators proved. A mathematical model for evaluating the effectiveness of the advertising campaign is built.

Keywords: advertising, advertising campaign, auditing advertising, communication effectiveness, media audit.

Завантажити статтю (pdf)