Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Власова В.П., Берегова Т.О., Підгрушна А.В. Портові збори в морських портах України

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні концепції ціноутворення в морських торговельних портах, визначено суть портових зборів. У роботі зазначено основні схеми справляння портових зборів, проаналізовано види портових зборів в Україні та напрями їх використання. Визначено, що портові збори є одним із джерел фінансування портової інфраструктури. Запропоновано удосконалити механізм стягнення портових зборів, враховуючи кращий світовий досвід.

Ключові слова: морський торговельний порт, портові збори, портова інфраструктура, концепції ціноутворення в морських портах, класифікація портових зборів.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные концепции ценообразования в морских торговых портах, определена суть портовых сборов. В работе указаны основные схемы взимания портовых сборов, проанализированы виды портовых сборов в Украине и направления их использования. Определено, что портовые сборы являются одним из источников финансирования портовой инфраструктуры. Предложено усовершенствовать механизм взимания портовых сборов, учитывая лучший мировой опыт.

Ключевые слова: морской торговый порт, портовые сборы, портовая инфраструктура, концепции ценообразования в морских портах, классификация портовых сборов.

АNNOTATION
In the article are analyzed the basic concepts of pricing in the commercial sea ports, is defined the essence of port dues. In the work are pointed main schemes of allocating of port dues. Are analyzed the types of port charges in Ukraine and ways of their usage. Are determined, that dues are one of the sources of funding of port infrastructure. Is proposed to improve the mechanism of allocating port dues, taking into account the best international practices.

Keywords: commercial seaport, port dues, port infrastructure, concept of pricing in the seaports, classification of port dues.

Завантажити статтю (pdf)