Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бєлікова М.В., Гресь-Євреінова С.В. Якість послуг музеїв техніки м. Запоріжжя

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу якості послуг музеїв техніки м. Запоріжжя. Вирішальне значення в наданні послуг займає здатність працівників музеїв своєю бездоганною працею домагатися задоволеності відвідувачів наданим обслуговуванням. Постійне підвищення якості – це довгостроковий вклад у забезпечення вірності клієнтури шляхом задоволення її потреб. Робиться висновок, що управління якістю послуг є чинником збільшення відвідуваності музеїв.

Ключові слова: музеї, сфера гостинності, відвідуваність, музейні послуги, музейний продукт, якість послуг.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу качества услуг музеев техники города Запорожье. Решающее значение в оказании услуг занимает способность работников музеев своим безупречным трудом добиваться удовлетворения посетителей предоставленным обслуживанием. Постоянное повышение качества – это долгосрочный вклад в обеспечение верности клиентуры путем удовлетворения ее потребностей. Делается вывод, что управление качеством услуг является фактором увеличения посещаемости музеев.

Ключевые слова: музеи, сфера гостеприимства, посещаемость, музейные услуги, музейный продукт, качество услуг.

АNNOTATION
Thе article is dedicated to analyze the quality of service of technology museums of the city of Zaporozhye. The decisive significance in doing service is ability of museum staff to satisfactory the visitors. Constantly increase of the quality of service is a long-term contribution to the cause of guarantee of the loyalty of clentele. It is concluded that the management of service quality is a factor of increasing the attendance of museums.

Keywords: museums, the hospitality industry, attendance, museum services, museum product, quality of service.

Завантажити статтю (pdf)