Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Юрій Т.П. Фактори ефективності сільськогосподарських підприємств

АНОТАЦІЯ
Висвітлено необхідність визначення ефективності діяльності сільськогосподарського підприємства в умовах обмеженої інформаційної бази. Проаналізовано основні фактори ефективності діяльності підприємства як продуктивність праці, індекси продуктивності праці, рентабельність, окупність витрат, валовий дохід, земле місткість та інтенсивність.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, ефективність, продуктивність праці, рентабельність, валовий дохід, окупність витрат, земле місткість, інтенсивність.

АННОТАЦИЯ
Освещена необходимость определения эффективности деятельности сельскохозяйственного предприятия в условиях
ограниченной информационной базы. Проанализированы основные факторы эффективности деятельности предприятия
как производительность труда, индексы производительности труда, рентабельность, окупаемость затрат, валовой доход, землеемкость и интенсивность.

Ключевые слова: сельскохозяйственное предприятие, эффективность, производительность труда, рентабельность, валовой доход, окупаемость затрат, землеемкость, интенсивность.

ANNOTATION
The article deals with the necessity of the agricultural enterprises efficiency under limited information base. The basic factors of enterprise efficiency as productivity, indices of productivity, profitability, cost recovery, gross income, land capacity and intensity.

Keywords: agricultural enterprise efficiency, productivity, profitability, gross revenue, cost recovery, soil capacity, intensity.

Завантажити статтю (pdf)