Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Аніщенко Л.О. Використання сучасних механізмів оцінки кадрового потенціалу кризового підприємства

АНОТАЦІЯ
Стабільний стан і криза виступають постійними антагонізмами в розвитку будь якої системи. Ефективність усієї системи управління найчастіше визначається і забезпечується активною, творчою діяльність фахівців. На сучасному етапі соціально-економічного розвитку промислового комплексу України стоїть важлива задача щодо підвищення ефективності використання персоналу підприємств, який є ключовим фактором, що суттєво впливає на кінцеві результати виробництва.

Ключові слова: вартість, методика, інвестиції, персонал, потенціал, підприємство, антикризове управління, оцінка, підвищення ефективності.

АННОТАЦИЯ
Стабильное состояние и кризис выступают постоянными антагонизмами в развитии любой системы. Эффективность всей системы управления чаще всего определяется и обеспечивается активной, творческой деятельности специалистов. На современном этапе социально-экономического развития промышленного комплекса Украины стоит важная задача по повышению эффективности использования персонала предприятий, который является ключевым фактором, который существенно влияет на конечные результаты производства.

Ключевые слова: стоимость, методика, инвестиции, персонал, потенциал, предприятие, антикризисное управление, оценка, повышение эффективности.

АNNOTATION
Stable state and the crisis is a permanent antagonisms in the development of any system. The effectiveness of the control system is most often defined and the active, creative work of specialists. At the present stage of socio-economic development of the industrial complex of Ukraine has an important task to improve the efficient use of personnel of enterprises, which is a key factor that significantly affects the results of production.

Keywords: cost method investments, personnel, potential, company, crisis management, evaluation, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)