Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Андрушкевич Н.В. Алгоритм оцінювання ефективності стійкого розвитку підприємства

АНОТАЦІЯ
Автором розроблено теоретичні підходи до оцінювання ефективності стійкого розвитку підприємств машинобудування, що дають змогу забезпечити управління організаційними змінами на всіх стадіях його функціонування, ранжувати зміни за пріоритетністю, оптимізувати співвідношення використовуваних ресурсів й отриманого ефекту та визначити ступінь успішності реалізації програми змін.

Ключові слова: національна економіка, стійкий розвиток, ефективність стійкого розвитку, програми організаційних змін, ефект від змін, математична модель оцінювання ефективності стійкого розвитку.

АННОТАЦИЯ
Автором разработаны теоретические подходы к оценке эффективности устойчивого развития предприятий машиностроения, позволяющие обеспечить управление организационными изменениями на всех стадиях его функционирования, ранжировать изменения по приоритетности, оптимизировать соотношение используемых ресурсов и полученного эффекта и определить степень успешности реализации программы изменений.

Ключевые слова: национальная экономика, устойчивое развитие, эффективность устойчивого развития, программы организационных изменений, эффект от изменений, математическая модель оценки эффективности устойчивого развития.

АNNOTATION
The author has developed theoretical approaches to the assessment of the effectiveness of the sustainable development of machine-building enterprises in order to ensure organizational change management at all stages of its functioning, rank changes by priority, to optimize the ratio of used resources and the obtained effect and to determine the degree of successful implementation of program changes.

Keywords: national economy, sustainable development, effectiveness of the sustainable development programme of organisational change, effect of the changes, mathematical model for evaluating the effectiveness of sustainable development.

Завантажити статтю (pdf)