Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Пітик О.Я. Моделі фінансово-економічного розвитку держав з позиції забезпечення стійкості за зовнішніх потрясінь

АНОТАЦІЯ
Розвиток процесів глобалізації з одного боку і поглиблення політико-економічних протиріч між різними суб’єктами з іншого роблять особливо актуальними спроби типологізації сучасних форм господарського життя, що формуються під впливом певних політико-економічних рішень. У час фінансово-економічних криз важливо дослідити вплив зовнішньої нестабільності на моделі фінансово-економічного розвитку держав. Якщо визначити модель розвитку країни, то можна проаналізувати можливі прояви кризових явищ і можливості їх запобігання.

Ключові слова: глобалізація, дисбаланс, фінансова система, фінансова криза, фінанси, ринкова економіка, модель розвитку.

АННОТАЦИЯ
Развитие процессов глобализации с одной стороны и углубление политико-экономических противоречий между различными субъектами с другой делают особенно актуальными попытки типологизации современных форм хозяйственной жизни, которые формируются под влиянием определенных политико-экономических решений. Во время финансово-экономических кризисов важно исследовать влияние внешней нестабильности на модели финансово-экономического развития государств. Если определить модель развития страны, то можно проанализировать возможные проявления кризисных явлений и возможности их предотвращения.

Ключевые слова: глобализация, дисбаланс, финансовая система, финансовый кризис, финансы, рыночная экономика, модель развития.

АNNOTATION
The development of globalization on the one hand and deepening political and economic contradictions between different actors on the other, trying to make particularly relevant typology of modern forms of economic life, which are influenced by certain political and economic decisions. In a time of economic crisis, it is important to investigate the effect of foreign instability in the financial model of economic development. If we define the model of development, we can analyze the possible manifestations of the crisis and what are the possibilities of prevention

Keywords: globalization, imbalance, financial system, financial crisis, finance, market economy development model.

Завантажити статтю (pdf)