Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Корень Н.В. Аналіз важелів фіскального регулювання у країнах Європейського Союзу

АНОТАЦІЯ
У статті визначено тенденції розвитку фіскального регулювання у європейських країнах у 2010–2015 рр. Виконано оцінку параметрів сектору державного управління в України на відповідність загальним практикам країн –членів ЄС. Розроблено подальші напрями удосконалення бюджетно-податкового регулювання в контексті реалізації політики євроінтеграції.

Ключові слова: державні фінанси, бюджетна політика, бюджетне регулювання, доходи бюджету, видатки бюджету, ставки оподаткування.

АННОТАЦИЯ
В статье определены тенденции развития фискального регулирования в европейских странах в 2010–2015 гг. Выполнена оценка параметров сектора государственного управления Украины на соответствие общим практикам стран – членов Евросоюза. Разработаны дальнейшие направления усовершенствования бюджетно-налогового регулирования в контексте реализации политики евроинтеграции.

Ключевые слова: государственные финансы, бюджетная политика, бюджетное регулирование, доходы бюджета, расходы бюджета, ставки налогообложения.

АNNOTATION
Progress of the budgetary-tax adjusting trends are certain in the European countries in 2010–2015. The estimation of parameters is executed to the sector of state administration at Ukraine on accordance to general practices of countries-members of European Union. Further directions of improvement of the budgetary-tax adjusting are worked out in the context of realization of politics of eurointegration.

Keywords: public finances, fiscal policy, budgetary adjusting, profits of budget, charges of budget, rate of taxation.

Завантажити статтю (pdf)