Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кирчата І.М. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: аналіз та систематизація

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто та здійснено порівняльний аналіз сучасних методів оцінки і управління конкурентоспроможністю підприємства. Визначено наявні переваги та означено недоліки, що можуть призвести до неточності розрахунків. Сформульовано основні вимоги, яким повинна відповідати ефективна система оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, оцінка конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний потенціал.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена сравнительному анализу методов оценки и управления конкурентоспособностью предприятия. Выявлены имеющиеся преимущества и отмечены недостатки, которые могут привести к искажению результата. Сформулированы основные требования, которым должна отвечать эффективная система оценки конкурентоспособности предприятия.

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, конкурентные преимущества, конкурентный потенциал.

ANNOTATION
The article is devoted to the comparative analysis of methods of estimation and management by the competitiveness of enterprise. Exposed present advantages and failings which can result in distortion of result are marked . The basic requirements which the effective system of estimation of competitiveness of enterprise must answer are formulated

Keywords: competitiveness, the factors of competitiveness, competitive advantage, competitive potential.

Завантажити статтю (pdf)