Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гнатишина Н.Д., Когут Ю.В. Ефективність капітальних інвестицій в післякризовий період

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено ефективність здійснення капітальних інвестицій підприємств торгівлі України на сучасному етапі економічного розвитку. Здійснено порівняння динамічних змін загального обсягу основних видів капітальних інвестицій підприємств торгівлі України та підприємств інших видів економічної діяльності. Проведено аналіз коефіцієнтів ефективності фінансування капітальних інвестицій у розрізі окремих видів торговельної діяльності. На основі цього аналізу надано рекомендації щодо підвищення рівня ефективності здійснення капітального інвестування на підприємствах даного виду діяльності.

Ключові слова: капітальні інвестиції, необоротні активи, підприємства торгівлі, інноваційна діяльність, інвестиції у нематеріальні активи.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована эффективность осуществления капитальных инвестиций предприятий торговли Украины на современном этапе экономического развития. Проведено сравнение динамических изменений общего объема основных видов капитальных инвестиций предприятий торговли Украины и предприятий других видов экономической деятельности. Проведен анализ коэффициентов эффективности финансирования капитальных инвестиций в разрезе отдельных видов торговой деятельности. На основе этого анализа даны рекомендации по повышению уровня эффективности осуществления капитального инвестирования на предприятиях данного вида деятельности.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, внеоборотные активы, предприятия торговли, инновационная деятельность, нематериальные активы.

ANNOTATION
The article is devoted to the analysis of effectiveness of capital investments trade enterprises of Ukraine at the current phase of economic development. Dynamic changes the total amount of the main types of capital investments commercial enterprises of Ukraine is compared with enterprises of other economic activities. The analysis of efficiency ratios financing capital investments in individual types of trading activities is estimated. The recommendations for improving the efficiency of capital investment in enterprises of this type of activity are determined.

Keywords: capital investment, fixed assets, commercial enterprises, innovative activity, investments in intangible assets.

Завантажити статтю (pdf)