Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Клопов І.О., Вакуленко Т.С. Когнітивне моделювання політики ціноутворення на ринку житлової нерухомості

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено систему ціноутворення на ринку житлової нерухомості на прикладі міста Запоріжжя, досліджено і проаналізовано вплив основних факторів, а саме середньої заробітної плати, рівня безробіття, курсу валют, привабливості району, індексу інфляції, рівня попиту тощо, на ціну об’єкта. За допомогою когнітивного графа систематизовано і формалізовано основні зв’язки між елементами системи, побудовано і проаналізовано багатофакторну регресійну модель прогнозування ціни об’єкта нерухомості.

Ключові слова: когнітивна модель, ціна, фактори впливу, ринок нерухомості, структура, контур.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована система ценообразования на рынке жилой недвижимости на примере города Запорожье, исследованы и проанализированы влияние основных факторов, а именно средней заработной платы, уровня безработицы, курса валют, привлекательности района, индекса инфляции, уровня спроса и т.д., на цену объекта. С помощью когнитивного графа систематизированы и формализованы основные связи между элементами системы, построена и проанализирована многофакторная регрессионная модель прогнозирования цены объекта недвижимости.

Ключевые слова: когнитивная модель, цена, факторы влияния, рынок недвижимости, структура, контур.

ANNOTATION
The paper investigates pricing in the housing market based onthe example of the city of Zaporizhzhia. The influence of the main factors, namely the average wage, unemployment rate, exchange rate, attractiveness of the area, inflation, demand and others on the price of the object is investigated and analyzed. Links between key elements of the system were systematized and formalized using a cognitive graph. Multifactor regression model for prediction of the property price was built and analyzed

Keywords: cognitive model, price, impact factor, real estate market, structure, contour.

Завантажити статтю (pdf)