Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Feshchenko N. Programme-aimed management in the agrarian sector of economics

ANNOTATION
Methodological instruments of the programme-aimed management of the regional agrarian sector of economics basing on imitational modeling of produc-tion-economic and social processes were worked out. It was developed the algo-rithm of process in forecasting, planning and forming aimed complex programmes of AIC development which varies with the already known systematic complex approach to its construction, including broadening factors systems, strategies, mechanism of conversely-progressive modeling changeable conditions of environment and correcting tasks of programme-aimed management of regional AIC.

Keywords: strategic planning, programme-aimed management, balance-economic imitation modeling, national monitoring in AIC development, aimed complex programmes, strategy of planning agricultural development.

АНОТАЦІЯ
Визначено методичний інструментарій програмно-цільового управління аграрним сектором економіки регіону, який ґрунтується на імітаційному моделюванні виробничо-економічних і соціальних процесів. Розроблено алгоритм системи прогнозування, планування та формування цільових комплексних програм розвитку АПК, що відрізняється від вже відомих системним комплексним підходом до його побудови, та включає в себе розширений набір факторів, стратегій, механізм зворотно-поступального моделювання змінних умов зовнішнього середовища і коригування завдань програмно-цільового управління АПК регіону.

Ключові слова: стратегічне планування, програмно-цільове управління, балансово-економічне імітаційне моделювання, моніторинг регіонального розвитку АПК, цільові комплексні програми, стратегія планування сільськогосподарського розвитку.

АННОТАЦИЯ
Определен методический инструментарий программно-целевого управления аграрным сектором экономики региона, базирующийся на имитационном моделировании производственно-экономических и социальных процессов. Разработан алгоритм системы прогнозирования, планирования и формирования целевых комплексных программ развития АПК, отличающийся от известных системным комплексным подходом к его построению и включающий в себя расширенный набор факторов, стратегий, механизм возвратно-поступательного моделирования меняющихся условий внешней среды и корректировки задач программно-целевого управления АПК региона.

Ключевые слова: стратегическое планирование, программно-целевое управление, балансово-экономическое имитационное моделирование, мониторинг регионального развития АПК, целевые комплексные программы, стратегия планирования сельскохозяйственного развития.

Завантажити статтю (pdf)