Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Прокопенко В.Ю. Монетарна політика банку Японії на ринку нерухомості

АНОТАЦІЯ
Розглянуто монетарну політику банку Японії, яка вплинула на динаміку розвитку ринку нерухомості. Проаналізовано наукові дослідження у сфері монетарного регулювання ринку нерухомості Японії. З’ясовано, що застосовується ліберальні монетарні режими щодо виливу на фінансові ринки, зокрема і на ринки нерухомості. Проаналізовано монетарні інструменти в динаміці та у взаємозв’язку зі зміною динаміки цін на ринку нерухомості зазначеної країни.

Ключові слова: ринок нерухомості, монетарні регулятори, монетарні інструменти, житлова нерухомість, індекс цін на нерухомість.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрена монетарная политика банка Японии, которая повлияла на динамику развития рынка недвижимости. Проанализированы научные исследования в области монетарного регулирования рынка недвижимости Японии. Выяснено, что применяется либеральные монетарные режимы по излияния на финансовые рынки, в том числе и на рынки недвижимости. Проанализированы монетарные инструменты в динамике и во взаимосвязи с изменением динамики цен на рынке недвижимости вышеупомянутой страны.

Ключевые слова: рынок недвижимости, монетарные регуляторы, монетарные инструменты, жилая недвижимость, индекс цен на недвижимость.

АNNOTATION
The article reviews the monetary policy of the Bank of Japan, which affected the dynamics of the real estate market. Scientific researches in the field of monetary regulation of the real estate market in Japan are analyzed. It was found that liberal monetary regime is applied for the outpouring of financial markets including real estate markets. Monetary instruments are analyzed in dynamics and in relation to a change in the dynamics of real estate prices of such country.

Keywords: real estate market, monetary regulators, monetary instruments, residential real estate, real estate price index.

Завантажити статтю (pdf)