Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Рожков В.О. Методичні підходи до Фінансово-економічного управління конкурентоспроможністю підприємства

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена формуванню методичних підходів до фінансово-економічного управління конкурентоспроможністю підприємства. Досліджено економічну сутність конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання, обґрунтовано основні методичні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємств та методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, фінанси, система управління підприємством, методичний підхід до управління конкурентоспроможністю, механізми управління конкурентоспроможністю.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена формированию методических подходов к финансово-экономическому управлению конкурентоспособностью предприятия. Исследована экономическая сущность конкурентоспособности предприятий в современных условиях хозяйствования, обоснованы основные методические подходы к управлению конкурентоспособностью предприятий и методы оценки конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, финансы, система управления предприятием, методический
подход к управлению конкурентоспособностью, механизмы управления конкурентоспособностью.

АNNOTATION
The article focuses on methodological approach to enterprise efficiency management. It examines the economic essence of enterprise efficiency management in current economic conditions, provides rationale for basic methodological approaches to enterprise efficiency management, and discusses the ways to evaluate enterprise efficiency.

Keywords: enterprise efficiency, finances, enterprise management systems, methodological approach to enterprise efficiency management, enterprise efficiency mechanisms.

Завантажити статтю (pdf)