Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гриценко Д.С. Науковий огляд дисертаційних досліджень України з 2012-2014 рр. з позиції розгляду основних проблем мотивації персоналу

АНОТАЦІЯ
В статті зроблено бібліометричний аналіз авторефератів дисертацій стосовно проблем мотивації та мотивування персоналу. Проаналізовано головні напрямки, за якими проводилось дослідження мотивації професійного розвитку персоналу у роботах українських науковців. Висвітлено проблемні моменти та перспективні напрями наукової роботи у цій сфері.

Ключові слова: мотивація персоналу, мотиваційний механізм, персонал, стимулювання, мотивування, підприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье проведен библиометрический анализ авторефератов диссертаций по вопросам мотивации и мотивации персонала. Проанализированы главные направления, по которым проводилось исследование мотивации профессионального развития персонала в работах украинских ученых. Освещены проблемные моменты и перспективные направления научной работы в этой сфере.

Ключевые слова: мотивационный механизм, мотивирование персонала, мотивация, предприятия.

АNNOTATION
This work provides bibliometric analysis of the abstracts of theses on the problems of motivation and motivation of staff. The main directions included in the study of motivation of professional development of staff in the works of Ukrainian scholars were analyzed. The problematic issues and promising directions of scientific work in this field were determined.

Keywords: motivational mechanism, motivation of staff, motivation, enterprises.

Завантажити статтю (pdf)