Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Прокопішина О.В., Козубова Н.В. Обліково-аналітичне обґрунтування політики державного регулювання ринку туристичних послуг

АНОТАЦІЯ
На основі оцінювання та аналізу адміністративно-територіальної локалізації туристичних ресурсів, суб’єктів туристичної діяльності та туристичних потоків визначено, обґрунтовано й запропоновано заходи державної підтримки, що сприяють збереженню, реконструкції та модернізації об’єктів туристичного інтересу, розвитку потенціалу ринку туристичних послуг.

Ключові слова: державне регулювання, державна політика, туризм, ринок туристичних послуг, аналіз.

АННОТАЦИЯ
На основе оценки и анализа административно-территориальной локализации туристических ресурсов, субъектов туристической деятельности и туристических потоков обоснованы меры государственной поддержки, способствующие сохранению, реконструкции и модернизации объектов туристического интереса, развития потенциала рынка туристических услуг.

Ключевые слова: государственное регулирование, государственная политика, туризм, рынок туристических услуг, анализ.

АNNOTATION
The paper justifies and proposes the state support measures that contribute to the preservation, reconstruction and modernization of the tourism market potential based on the evaluation and analysis of administrative-territorial localization of tourism resources, business and flows.

Keywords: government regulation, state policy, tourism, tourism market, analysis.

Завантажити статтю (pdf)