Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Онопрієнко І.М. Роль та місце інтерактивних технологій при вивченні економіко-управлінських дисциплін

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сучасні інноваційні моделі навчання. Визначено роль та місце інтерактивних технологій у вивченні економіко-управлінських дисциплін у вищих навчальних закладах. Проведений аналіз основних видів інформаційно-комунікаційних технологій. Підкреслено необхідність використання інтерактивних технологій для формування ключових професійних компетенцій майбутніх економістів, менеджерів, маркетологів. Зазначено, що саме інтерактивні технології навчання зможуть забезпечити високу якість освітніх послуг.

Ключові слова: інтерактивні технології, інноваційні методики, інформаційно-комунікаційні технології, економічна освіта, якість.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы современные инновационные модели обучения. Определены роль и место интерактивных технологий при изучении экономико-управленческих дисциплин в высших учебных заведениях. Проведен анализ основных видов информационно-коммуникационных технологий. Подчеркнута необходимость использования интерактивных технологий для формирования ключевых профессиональных компетенций будущих экономистов, менеджеров, маркетологов. Отмечено, что именно интерактивные технологии обучения смогут обеспечить высокое качество образовательных услуг.

Ключевые слова: интерактивные технологии, инновационные методики, информационно-коммуникационные технологии, экономическое образование, качество.

АNNOTATION
The paper studied modern innovative training model. The role and place of interactive technologies in the study of economics and management disciplines in higher educational institutions was determined. The analysis of the main types of information and communication technologies was carried out. The necessity of using interactive technologies for formation of key professional competences of future economists, managers, marketers is emphasized. It is noted that interactive learning technologies can provide high quality educational services.

Key words: interactive technologies, innovative methods, information and communication technologies, economic education, quality.

Завантажити статтю (pdf)