Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Fedorishina L.I. Analysis of history of development of banking business

АНОТАЦІЯ
Досліджено історію розвитку банківської справи у світі. Розкрито зародження грошового обігу у світі. Проаналізовано її історію на території України. Показано етапи її розвитку у післярадянський період і дотепер. Доведено, що на сьогодні банківська система України є ключовою частиною фінансової системи країни, важливим елементом господарського механізму.

Ключові слова: банківська справа, історія, аналіз, Україна, банки, грошовий обіг.

АННОТАЦИЯ
Исследована история развития банковского дела в мире. Раскрыто зарождение денежного обращения в мире. Проанализирована его история на территории Украины. Показаны этапы его развития в постсоветский период и до настоящего времени. Доказано, что сегодня банковская система Украины является ключевой частью финансовой системы страны, важным элементом хозяйственного механизма.

Ключевые слова: банковское дело, история, анализ, Украина, банки, денежное обращение.

АNNOTATION
The history of banking development in the world is explored. The emergence of monetary circulation in the world. Its history is analyzed on the territory of Ukraine. The stages of its development in the post-Soviet period and to the present are shown. It is proved that today the banking system of Ukraine is a key part of the financial system of the country, an important element of the state-of-the-art mechanism.

Key words: banking, history, analysis, Ukraine, banks, money circulation.

Завантажити статтю (pdf)