Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Васильчук В.В. Аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування ПДВ в Україні

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу втрат бюджету внаслідок надання пільг із податку на додану вартість. Розглянуто теоретичні основи пільгового оподаткування. Показано місце пільг із ПДВ у загальній системі пільгового оподаткування. Проаналізовані втрати бюджету в динаміці, в розрізі регіонів, кодів пільг та платежів. Розглянуті останні тенденції законодавства у сфері пільгового оподаткування ПДВ.

Ключові слова: податок на додану вартість, податкова пільга, податкові втрати, бюджет, моніторинг.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу потерь бюджета в результате предоставления льгот по налогу на добавленную стоимость. Рассмотрены теоретические основы льготного налогообложения. Показано место льгот по НДС в общей системе льготного налогообложения. Проанализированы потери бюджета в динамике, в разрезе регионов, кодов льгот и платежей. Рассмотрены последние тенденции законодательства в сфере льготного налогообложения НДС.

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, налоговая льгота, налоговые потери, бюджет, мониторинг.

ANNOTATION
The article is devoted to the analysis of budget losses caused by VAT preferential tax regime. The theoretical bases of preferential taxation was reviewed. The place of VAT privileges in the general system of preferential taxation was shown. The analysis of budget losses was conducted in dynamics, in the cut of regions, codes of privileges and payments. The latest tendencies of legislation in the field of preferential VAT taxation was revised.

Key words: value added tax, tax exemption, tax losses, budget, monitoring.

Завантажити статтю (pdf)