Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гірняк В.В., Путьківський Т.А. Управління ліквідністю банків в умовах економічної нестабільності (на прикладі АТ «Ощадбанк»)

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто управління ліквідністю АТ «Ощадбанк» в умовах економічної нестабільності. Обґрунтовано необхідність врахування зарубіжного досвіду, проаналізовано основні відмінності в управлінні нормативами в різних країнах. Запропоновано сценарії антикризового управління ліквідністю АТ «Ощадбанк», розглянуто Базельські рекомендації в управлінні ліквідністю банків та АТ «Ощадбанк», а також запропоновано запровадити нові показники ліквідності, такі як коефіцієнт покриття ліквідності, коефіцієнт чистого стабільного фінансування, регламентація внутрішнього процесу оцінювання та управління ліквідністю і фондуванням.

Ключові слова: банк, ліквідність, економічна нестабільність, нормативи ліквідності, ризик ліквідності, антикризове управління, коефіцієнт покриття ліквідності, коефіцієнт чистого стабільного фінансування, регламентація внутрішнього процесу оцінювання та управління ліквідністю і фондуванням.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено управление ликвидностью АО «Сбербанк» в условиях экономической нестабильности. Обоснована необходимость учета зарубежного опыта, проанализированы основные отличия в управлении нормативами в разных странах. Предложены сценарии антикризисного управления ликвидностью АО «Ощадбанк», рассмотрены Базельские рекомендации в управлении ликвидностью банков и АО «Ощадбанк», а также предложено ввести новые показатели ликвидности, такие как коэффициент покрытия ликвидности, коэффициент чистого стабильного финансирования, регламентация внутреннего процесса оценивания и управления ликвидностью и фондированием.

Ключевые слова: банк, ликвидность, экономическая нестабильность, нормативы ликвидности, риск ликвидности, антикризисное управление, коэффициент покрытия ликвидности, коэффициент чистого стабильного финансирования, регламентация внутреннего процесса оценивания и управления ликвидностью и фондированием.

АNNOTATION
The article deals with liquidity management of JSC “Oschadbank” in the conditions of economic instability. The necessity of taking into account foreign experience is substantiated and the main differences in the management of norms in different countries are analyzed. The offered scenarios of crisis management of liquidity of JSC “Oschadbank”, the Basel recommendations on liquidity management of banks and JSC “Oschadbank” are considered, and also it is proposed to introduce new indicators of liquidity such as the ratio of liquidity coverage, the ratio of net stable financing, net stable funding ratio and internal liquidity adequacy assessment process.

Key words: bank, liquidity, economic instability, liquidity ratios, liquidity risk, crisis management, liquidity coverage ratio, net stable funding ratio, internal liquidity adequacy assessment process.

Завантажити статтю (pdf)