Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Бобрівець В.В. Оцінка впливу пільг з податку на прибуток підприємств на розвиток благодійності в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано роль податків як інструмента реалізації регулюючого впливу держави на економічну та соціальну поведінку платників податків. Доведено важливість системного стимулювання благодійної діяльності за рахунок податкових пільг. Виділено, проаналізовано чинні пільги з податку на прибуток підприємств для юридичних осіб приватного права, що здійснюють благодійну діяльність. Наведено статистику здійснення благодійної діяльності в Україні. Сформовано висновки щодо перешкод популяризації благодійності серед юридичних осіб приватного права.

Ключові слова: податкові пільги, податок на прибуток підприємств, фінансовий результат до оподаткування, благодійність, неприбуткові організації.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована роль налогов как инструмента реализации регулирующего воздействия государства на экономическое и социальное поведение налогоплательщиков. Доказана важность системного стимулирования благотворительной деятельности инструментарием налоговых льгот. Выделены, проанализированы действующие льготы по налогу на прибыль предприятий для юридических лиц частного права, осуществляющих благотворительную деятельность. Приведена статистика благотворительной деятельности в Украине. Сформированы выводы относительно препятствий для популяризации благотворительности среди юридических лиц частного права.

Ключевые слова: налоговые льготы, налог на прибыль предприятий, финансовый результат до налогообложения, благотворительность, неприбыльные организации.

АNNOTATION
In the article was substantiated the role of taxes as an instrument for implementing the regulatory influence of the state on the economic and social behavior of taxpayers. Proven the importance of systematic stimulation of charitable activity by tax privileges. Allocated and analyzed the current corporate income tax incentives for legal entities of private law that carry out charitable activities. Presented the statistics on the charitable activities in Ukraine. Conducted conclusions on obstacles to the promotion of charity among legal entities of private law.

Key words: tax incentives, corporate income tax, financial result before taxation, charity, nonprofit organizations.

Завантажити статтю (pdf)