Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Архірейська Н.В. Державне регулювання ринку криптовалют в Україні

АНОТАЦІЯ
Метою статті є систематизація підходів до державного регулювання криптовалют у світі та дослідження законодавчого підґрунтя для легалізації цифрової валюти в розрізі національної системи розрахунків. У статті проаналізовано законопроекти, які регулюють обіг криптовалюти в Україні. Виявлено основні дискусійні питання щодо регулювання криптоіндустрії в нашій державі. Доведено, що розвиток цифрової економіки дасть змогу створити передумови для розвитку економіки на базі новітніх технологій в Україні та приведе до надходження додаткових високотехнологічних інвестицій, що підвищить конкурентоспроможність України на світовому ринку.

Ключові слова: криптовалюта, біткоін, майнінг, обмін криптовалюти, державне регулювання.

АННОТАЦИЯ
Целью статьи является систематизация подходов государственного регулирования криптовалюты в мире и исследование законодательной базы для легализации цифровой валюты в разрезе национальной системы расчетов. В статье проанализированы законопроекты, регулирующие оборот криптовалют в Украине. Выявлены основные дискуссионные вопросы регулирования криптоиндустрии в нашей стране. Доказано, что развитие цифровой экономики позволит создать предпосылки для развития экономики на базе новейших технологий в Украине и приведет к поступлению дополнительных высокотехнологичных инвестиций, что повысит конкурентоспособность Украины на мировом рынке.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, майнинг, обмен криптовалюты, государственное регулирование.

АNNOTATION
The aim of the article is to systematize the approaches to state regulation of crypto currency in the world and to study the legal basis for the legalization of the digital currency in the context of the national settlement system. The article analyzes bills that regulate the circulation of crypto currency in Ukraine. The main discussion issues concerning the regulation of the crypto industry in our country are revealed. It is proved that the development of the digital economy will create the preconditions for the development of the economy on the basis of the latest technologies in Ukraine and will lead to the receipt of additional high-tech investments. This, in turn, will increase Ukraine’s competitiveness on the world market.

Key words: crypto currency, Bitcoin, mining, crypto currency exchange, state regulation.

Завантажити статтю (pdf)