Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лепетюха Н.В., Баличева К.В. Аналіз ринку праці України та виявлення основних тенденцій розвитку Харківської області

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження сучасного стану ринку праці в Україні та її регіонах. На основі аналізу статистичних даних визначено основні тенденції розвитку ринку протягом останніх років. Для детального аналізу регіонального ринку праці наведено дослідження Харківської області як однієї з найбільш розвинених в Україні. Сформовано цілісне уявлення про ситуацію на ринку праці в даному регіоні та виявлено найбільш конкурентні сфери зайнятості.

Ключові слова: ринок праці, підприємство, безробіття, вакансії, зайнятість населення.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование современного состояния рынка труда в Украине и ее регионах. На основе анализа статистических данных определены основные тенденции развития рынка в последние годы. Для детального анализа регионального рынка труда приведены исследования Харьковской области как одной из наиболее развитых в Украине. Сформировано целостное представление о ситуации на рынке труда в данном регионе и выявлены наиболее конкурентные сферы занятости.

Ключевые слова: рынок труда, предприятие, безработица, вакансии, занятость населения.

АNNOTATION
The article analyzes the current state of the labor market in Ukraine and its regions. On the basis of analysis of statistical data, the main trends of market development in recent years have been determined. For a detailed analysis of the regional labor market, the study of the Kharkiv region as one of the most developed in Ukraine is presented. A coherent picture of the labor market situation in the region and the identification of the most competitive employment areas has been formed. coherent picture of the labor market situation in the region and the identification of the most competitive sphere of activity is formed.

Keywords: labor market, enterprise, unemployment, vacancies, employment of the population.

Завантажити статтю (pdf)