Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вартанян Г.В. Механізм впровадження системи сталого управління територіями рекреаційного призначення

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто підходи до розроблення стратегій упровадження ефективної системи сталого управління. Розкрито сутність системи сталого управління територіями рекреаційного призначення. Запропоновано стратегії формування та реалізації туристичного потенціалу територій рекреаційного призначення. Проаналізовано організаційні інструменти, що спрямовані на впровадження системи сталого управління територіями. Розроблено механізм формування ефективної системи сталого управління територіями рекреаційного призначення на прикладі територій Одеської області.

Ключові слова: території рекреаційного призначення, туристична діяльність, туристичний потенціал, система сталого управління.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к разработке стратегий внедрения эффективной системы устойчивого управления. Раскрыта сущность системы устойчивого управления территориями рекреационного назначения. Предложены стратегии формирования и реализации туристического потенциала территорий рекреационного назначения. Проанализированы организационные инструменты, направленные на внедрение системы устойчивого управления территориями. Разработан механизм формирования эффективной системы устойчивого управления территориями рекреационного назначения на примере территорий Одесской области.

Ключевые слова: территории рекреационного назначения, туристическая деятельность, туристический потенциал, система устойчивого управления.

ANNOTATION
The article deals with approaches to the development of strategies for the implementation of an effective system of sustainable management. The essence of the sustainable management system of recreational territories purposes is revealed. The strategies of formation and realization of recreational territories’ tourist potential are offered. The organizational tools aimed at implementation of the system of sustainable territorial management are analyzed. The formation mechanism of an effective sustainable management system of recreational territories purposes is developed on the example of the territories of the Odessa region.

Keywords: territory of recreational purpose, tourism activity, tourist potential, system of sustainable management.

Завантажити статтю (pdf)