Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Олійник Л.В. Розвиток туристичних послуг в регіоні

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто актуальну проблему розвитку туристичних послуг у регіоні. Досліджено види туризму, обґрунтовано його вплив на розвиток економіки. Визначено роль регіональних органів влади в розвитку туристичних послуг. Наведено етапи побудови регіональної системи туризму. Вони включають аналіз ситуації та оцінку потреб, планування та розвиток туризму, розроблення туристичного продукту та туристичних напрямків, реалізацію, моніторинг та оцінку.

Ключові слова: туризм, види туризму, туристичний продукт, туристична послуга, регіон.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена актуальная проблема развития туристических услуг в регионе. Исследованы виды туризма, обосновано его влияние на развитие экономики. Определена роль региональных органов власти в развитии туристических услуг. Приведены этапы построения региональной системы туризма. Они включают анализ ситуации и оценку потребностей, планирование и развитие туризма, разработку туристического продукта и туристических направлений, реализацию, мониторинг и оценку.

Ключевые слова: туризм, виды туризма, туристический продукт, туристическая услуга, регион.

ANNOTATION
The urgent problem of tourist services development in the region is considered in the article. The types of tourism are investigated, its influence on economic development is determined. The role of regional authorities in the tourist services development is determined. The stages of construction of the regional tourism system are presented. These include situation analysis and needs assessment, planning and development of tourism, tourism product development and tourist destinations, implementation, monitoring and evaluation.

Keywords: tourism, types of tourism, tourism product, tourist service, region.

Завантажити статтю (pdf)