Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Огієнко А.В., Бурцев О.В., Вьюнік С.В., Мечкар Л.М. Розвиток Миколаївського морського порту та його вплив на активізацію зовнішньоекономічної діяльності економіки регіону

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретико-методичні засади формування стратегії розвитку морського порту. Проаналізовано сучасний стан реалізації стратегії розвитку портового господарства та визначено особливості розвитку зовнішньоекономічної діяльності економіки Миколаївської області. Обґрунтовано основні складники стратегії розвитку Миколаївського морського порту та визначено їх вплив на активізацію зовнішньоекономічної діяльності економіки регіону.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, стратегія, порт, економічний механізм активізації концесійної діяльності порту, інвестиційна привабливість порту.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретико-методические основы формирования стратегии развития морского порта. Проанализировано современное состояние реализации стратегии развития портового хозяйства и определены особенности развития внешнеэкономической деятельности экономики Николаевской области. Обоснованы основные составляющие стратегии развития Николаевского морского порта и определено их влияние на активизацию внешнеэкономической деятельности экономики региона.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, стратегия, порт, экономический механизм активизации концессионной деятельности порта, инвестиционная привлекательность порта.

АNNOTATION
In the work the theoretical and methodological foundations of development strategy seaport. The current state of development strategy of port management and the features of foreign economic activity of the agricultural sector Mykolaiv region. The basic components of the development strategy of Nikolaev seaport and determines their impact on the activation of foreign economic activity of the region.

Keywords: foreign trade strategy, the port, the economic mechanism of activation of the port concession, investment attractiveness of the port.

Завантажити статтю (pdf)