Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ліба Н.С., Головачко В.М. Аналіз початкових передумов та оцінювання поточного стану промислового комплексу Карпатського економічного району

АНОТАЦІЯ
У статті для оцінювання поточного стану промислового комплексу Карпатського економічного району розкрито методику системної економічної діагностики (моніторингу). Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів здійснювався за такими групами показників (індикаторів): економічна ефективність, інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця, фінансова самодостатність, ефективність ринку праці, розвиток інфраструктури.

Ключові слова: Карпатський економічний район, соціально-економічний розвиток регіонів, моніторинг.

АННОТАЦИЯ
В статье для оценки текущего состояния промышленного комплекса Карпатского экономического района раскрыта методика системной экономической диагностики (мониторинга). Мониторинг социально-экономического развития регионов осуществлялся по следующим группам показателей (индикаторов): экономическая эффективность, инвестиционное развитие и внешнеэкономическая сотрудничество, финансовая самодостаточность, эффективность рынка труда, развитие инфраструктуры.

Ключевые слова: Карпатский экономический район, социально-экономическое развитие регионов, мониторинг.

ANNOTATION
In the article in order to assess the current state of the industrial complex of the Carpathian economic region, the method of systematic economic diagnostics (monitoring) is disclosed. The monitoring of socio-economic development of the regions was carried out according to the following groups of indicators (indicators): economic efficiency, investment development and foreign economic cooperation, financial self-sufficiency, labor market efficiency, infrastructure development.

Keywords: Carpathian economic region, socio-economic development of regions, monitoring.

Завантажити статтю (pdf)