Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Сакун Г.О., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. Особливості управління лояльністю клієнтів телекомунікаційного оператора

АНОТАЦІЯ
У статті визначено, що сьогодні в діяльності телекомунікаційних операторів виникає необхідність використання інноваційних підходів у маркетингу, заснованих на розвитку й підтримці довгострокових зв'язків зі споживачами та формуванні їхньої лояльності. Приведено розроблений алгоритм створення та розвитку програми лояльності клієнтів телекомунікаційного оператора. За результатами проведених досліджень визначено поточний рівень лояльності клієнтів телекомунікаційного оператора, оцінено результати впровадження та розвитку програми лояльності його клієнтів.

Ключові слова: лояльність клієнтів, конкурентоспроможність, тарифні плани, телекомунікаційний оператор, програма лояльності.

АННОТАЦИЯ
В статье определено, что сегодня в деятельности телекоммуникационных операторов возникает необходимость использования инновационных подходов в маркетинге, основанных на развитии и поддержке долгосрочных связей с потребителями и формировании их лояльности. Приведен разработанный алгоритм создания и развития программы лояльности клиентов телекоммуникационного оператора. По результатам проведенных исследований определен текущий уровень лояльности клиентов телекоммуникационного оператора, оценены результаты внедрения и развития программы лояльности его клиентов.

Ключевые слова:  лояльность клиентов, конкурентоспособность, тарифные планы, телекоммуникационный оператор, программа лояльности.

АNNOTATION
In the article it is determined that today in the activity of telecommunication operators need to use innovative approaches in marketing based on the development and support of long-term relationships with consumers and the formation of their loyalty. In addition, the article presents the developed algorithm for creating and developing customer’s loyalty programs.

Keywords: customer loyalty, competitiveness, tariff plans, telecommunications operator, loyalty program.

Завантажити статтю (pdf)