Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Саєнсус М.А., Карнаухова Г.С. До питання управління ризиками в ланцюгах постачань в умовах стохастичної невизначеності

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання, пов'язані з ланцюгами постачань у сучасній економіці. Визначено значення і переваги ланцюгів постачань. Виявлено проблеми і невизначеності під час їх функціонування. Основну увагу приділено причинам виникнення ризиків. Проаналізовано особливості впровадження систем управління ланцюгами постачань як ефективного підходу, що дає змогу знизити невизначеність і ризики сучасного бізнесу.

Ключові слова: логістика, ризик, невизначеність, SCM (Supply Chain Management), управління ланцюгами постачань, SCEM (Supply Chain Event Management), SCMo (Supply Chain Monitoring).

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, связанные с цепочками поставок в современной экономике. Определены значение и преимущества цепей поставок. Выявлены проблемы и неопределенности при их функционировании. Основное внимание уделено причинам возникновения рисков. Проанализированы особенности внедрения систем управления цепями поставок как эффективного подхода, позволяющего снизить неопределенность и риски современного бизнеса.

Ключевые слова: логистика, риск, неопределенность, SCM (Supply Chain Management), управление цепями поставок, SCEM (Supply Chain Event Management), SCMo (Supply Chain Monitoring).

ANNOTATION
The article deals with the issues related to supply chains in the modern economy. The importance and advantages of supply chains are determined. The problems and uncertainties in their functioning are revealed. The main focus is on the causes of risk. The peculiarities of the introduction of supply chain management systems as an effective approach, which reduces the uncertainty and risks of modern business, are analyzed.

Keywords: logistics, risk, uncertainty, SCM (Supply Chain Management), SCEM (Supply Chain Event Management), SCMo (Supply Chain Monitoring).

Завантажити статтю (pdf)