Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Рудь Н.Т., Гура О.С. Комплексний аналіз складових елементів інноваційного потенціалу підприємства та його оцінка

АНОТАЦІЯ
Запропоновано структуру інноваційного потенціалу підприємства у вигляді складників: технологічно-виробничого, кадрового, фінансового, інвестиційного, організаційно-управлінського, маркетингового, наукового, соціального, ринкового. Згруповано основні показники його оцінки. Систематизовано методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства, що дасть змогу формувати обґрунтовану інноваційну стратегію розвитку підприємства.

Ключові слова: інновації, потенціал, показники, оцінка, ефективність.

АННОТАЦИЯ
Предложена структура инновационного потенциала предприятия в виде составляющих: технологически-производственной, кадровой, финансовой, инвестиционной, организационно-управленческой, маркетинговой, научной, социальной, рыночной. Систематизированы методические подходы к оценке инновационного потенциала предприятия, что позволит формировать обоснованную инновационную стратегию развития предприятия.

Ключевые слова: инновации, потенциал, показатели, оценка, эффективность.

ANNOTATION
The structure of innovative potential of the enterprise is proposed in the form of components: technological-production, personnel, financial, investment, organizational-managerial, marketing, scientific, social, market. The basic indexes of his estimation are grouped. The methodical approaches to assessing the innovative potential of the enterprise are systematized, which will allow to form a grounded innovative strategy of enterprise development.

Keywords: innovation, potential, indicators, evaluation, efficiency.

Завантажити статтю (pdf)