Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лепетюха Н.В., Борох А.Ю. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості IT-підприємств України в сучасних умовах господарювання

АНОТАЦІЯ
Проблема управління інвестиційною діяльністю на підприємстві набула надмірної гостроти. Ця ситуація склалася внаслідок того, що відсутній структурований механізм управління інвестиціями і залучення інвесторів для реалізації проектів. У сучасному світі найбільш перспективним ринком є ринок інформаційних технологій (ІТ). ІТ-ринок для активного розвитку потребує постійного інвестування. Підвищення інвестиційної привабливості ІТ-підприємства залежить від правильності вибору заходів для залучення потенційних інвесторів.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, проект, інформаційні технології, інвестиції, інвестор, критерії інвестиційної привабливості.

АННОТАЦИЯ
Проблема управления инвестиционной деятельностью на предприятии приобрела чрезмерную остроту. Эта ситуация сложилась вследствие того, что отсутствует структурированный механизм управления инвестициями и привлечение инвесторов для реализации проектов. В современном мире наиболее перспективным рынком является рынок информационных технологий (ИТ). ИТ-рынок для активного развития требует постоянного инвестирования. Повышение инвестиционной привлекательности ИТ-предприятия зависит от правильности выбора мероприятий для привлечения потенциальных инвесторов.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, проект, информационные технологии, инвестиции, инвестор, критерии инвестиционной привлекательности.

ANNOTATION
The problem of managing investment activity at the enterprise acquired excessive acuity. This situation is due to the lack of a structured mechanism for managing investments and attracting investors to implement projects. In today's world the most promising market is the information technology (ІТ) market. The IT market for active development requires constant investment. Increasing the investment attractiveness of an IT enterprise depends on the right choices to attract potential investors.

Key words. Investment attractiveness, investments, project, information technology, investor, criteria of investment attractiveness.

Завантажити статтю (pdf)