Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Кічук О.С. Інноваційна активність як шлях підвищення конкурентоспроможності українських підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано сучасні наукові дослідження, присвяченні питанню сутності інноваційної активності підприємств. Здійснено теоретичний аналіз систем показників визначення рівня інноваційної активності. Запропоновано показники, які дають можливість реально оцінити розвиток інноваційної діяльності підприємства та економіки загалом.

Ключові слова: конкурентоспроможність, інновація, інноваційний розвиток, інноваційна активність підприємств, система показників.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы современные научные исследовании, посвященные вопросу сущности инновационной активности предприятий. Совершен теоретический анализ систем показателей определения уровня инновационной активности. Предложены показатели, которые дают возможность реально оценить развитие инновационной деятельности предприятия и экономики в целом.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновация, инновационное развитие, инновационная активность предприятий, система показателей.

ANNOTATION
The article analyzes modern scientific research devoted to the issue of the essence of innovation activity of enterprises. A theoretical analysis of systems of indicators of the level of innovation activity determination is carried out. The indicators, which make it possible to really evaluate the development of innovation activity of the enterprise and the economy as a whole, are offered.

Key words: competitiveness, innovation, innovation development, innovation activity of enterprises, system of indicators.

Завантажити статтю (pdf)