Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гулик Т.В., Кербікова А.С., Дрофа Є.А. Управління людським капіталом: сутність та еволюція

ANNOTATION
The article discusses the interpretations of the human capital management. The essence of human capital management in the conditions of the modern global economy based on knowledge is characterized. The transformation of personnel management into the human capital management is analyzed.

Key words: human capital, human capital management, knowledge, skills, abilities, competences, knowledge management, competitive advantage.

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз трактувань управління людським капіталом. Охарактеризовано сутність управління людським капіталом в умовах сучасної глобальної економіки, заснованої на знаннях. Аналізується трансформація управління персоналом в управління людським капіталом.

Ключові слова: людський капітал, управління людським капіталом, знання, навички, здібності, компетенції, менеджмент знань, концепція, конкурентна перевага.

АННОТАЦИЯ
В статье выполнен анализ трактовок управления человеческим капиталом. Охарактеризована сущность управления человеческим капиталом в условиях современной глобальной экономики, основанной на знаниях. Анализируется трансформация управления персоналом в управление человеческим капиталом.

Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим капиталом, знания, навыки, способности, компетенции, менеджмент знаний, концепция, конкурентное преимущество.

Завантажити статтю (pdf)