Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вавдійчик І.М., Губар С.І. Оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємств торгівлі України

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено систематизацію підходів до визначення терміна «економічна безпека», виокремлено її основні складові. Розкрито специфічні особливості, запропоновано методичні підходи до оцінювання фінансової складової економічної безпеки. Здійснено оцінювання фінансової складової економічної безпеки підприємств торгівлі.

Ключові слова: економічна безпека, фінансовий стан, ліквідність, рентабельність, фінансова стійкість.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена систематизация подходов к определению термина «экономическая безопасность», выделены ее основные составляющие. Раскрыты специфические особенности, предложены методические подходы к оцениванию финансовой составляющей экономической безопасности. Осуществлено оценивание финансовой составляющей экономической безопасности предприятий торговли.

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовое состояние, ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость.

ANNOTATION
The article systematizes approaches to the definition of the term “economic security”, identifies its main components. Specific features are revealed and methodical approaches to the assessment of the financial component of economic security are proposed. The author carried out an assessment of the financial component of the economic security of trade enterprises.

Key words: economic security, financial condition, liquidity, profitability, financial stability.

Завантажити статтю (pdf)