Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Астахова І.Е. Особливості використання Інтернет технологій в маркетинговій діяльності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено можливості використання інтернет-технологій у маркетингу. Розглянуто питання безпеки інформації. Виділено переваги та недоліки використання інтернет-технологій у маркетинговій діяльності за сучасних умов функціонування підприємства. Визначено головні проблеми розвитку інтернет-маркетингу за умов євроінтеграції. Обґрунтовано перспективи використання інтернет-маркетингу в Україні.

Ключові слова: інтернет-технології, інтернет-маркетинг, переваги, недоліки, обмеження.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы возможности использования интернет-технологий в маркетинге. Рассмотрены вопросы безопасности информации. Выделены преимущества и недостатки использования интернет-технологий в маркетинговой деятельности в современных условиях функционирования предприятия. Определены главные проблемы развития интернет-маркетинга в условиях евроинтеграции. Обоснованы перспективы использования интернет-маркетинга в Украине.

Ключевые слова: интернет-технологии, интернет-маркетинг, преимущества, недостатки, ограничения.

ANNOTATION
The article describes the use of the Internet technologies in marketing. Considered security information used in marketing. Advantages and disadvantages of Internet technologies in marketing in modern conditions of the enterprise. The main problems of the development of Internet marketing in the conditions of European integration are identified. Features and prospects of using Internet marketing in Ukraine are considered.

Key words: Internet technologies, online-marketing, advantages, disadvantages, limitations.

Завантажити статтю (pdf)