Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Потравка Л.О. Синергетична парадигма публічного управління

АНОТАЦІЯ
У статті визначено необхідність формування синергетичної парадигми публічного управління, що має на меті створення дієвих механізмів державного управління, спрямованих на підвищення ефективності національної економіки за умов нестійкості розвитку соціально-економічних систем. Окреслено важливість синергетичних принципів у системі публічного управління.

Ключові слова: синергетика, парадигма, публічне управління, економічна система, трансформація, інтеграція.

АННОТАЦИЯ
В статье определена необходимость формирования синергетической парадигмы публичного управления, которая имеет целью создание действенных механизмов государственного управления, направленных на повышение эффективности национальной экономики в условиях неустойчивости развития социально-экономических систем. Определена важность синергетических принципов в системе публичного управления.

Ключевые слова: синергетика, парадигма, публичное управление, экономическая система, трансформация, интеграция.

ANNOTATION
The article defines the necessity of forming a synergetic paradigm of public administration aimed at creating effective mechanisms of state administration aimed at increasing the efficiency of the national economy in conditions of unstable development of socio-economic systems. The importance of synergetic principles in the system of public administration is outlined.

Key words: synergetic, paradigm, public administration, economic system, transformation, integration.

Завантажити статтю (pdf)