Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Геращенко С.О., Колотило М.Б. Капітальні інвестиції в Україні як основа економічного розвитку в сучасних умовах

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто різні аспекти інвестування в основний капітал в Україні. Виявлено основні проблеми, які впливають на обсяги залучення капітальних інвестицій та інвестиційний клімат. Визначено основні шляхи використання капітальних інвестицій та пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості. Розроблено практичні рекомендації щодо управління інвестиційною системою в країні.

Ключові слова: капітальні інвестиції, інвестиції в основний капітал, основні фонди, інвестиційний клімат, інвестиційна політика.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены различные аспекты инвестирования в основной капитал в Украине. Выявлены основные проблемы, которые влияют на объемы привлечения капитальных инвестиций и инвестиционный климат. Определены основные пути использования капитальных инвестиций и приоритетные направления повышения инвестиционной привлекательности. Разработаны практические рекомендации по управлению инвестиционной системой в стране.

Ключевые слова: капитальные инвестиции, инвестиции в основной капитал, основные фонды, инвестиционный климат, инвестиционная политика.

ANNOTATION
The various aspects of investing in fixed assets in Ukraine were analyzed. The main problems that affect the volume of attraction of capital investments and the investment climate were revealed. The main ways of using capital investments and priority directions of increasing investment attractiveness were determined. Practical recommendations on how to manage an investment system in the country were developed.

Key words: capital investments, fixed capital investments, fixed assets, investment climate, investment policy.

Завантажити статтю (pdf)