Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Вербіцька І.І. Інвестиційна привабливість України: проблеми та перспективи

АНОТАЦІЯ
У статті означено компоненти інвестиційної привабливості країни. Проаналізовано динаміку індексу інвестиційної привабливості України. Здійснено аналітичний огляд позицій України у ключових рейтингах, що чинять суттєвий вплив на інвестиційний імідж держави. Визначено ключові проблеми покращення інвестиційної привабливості. Сформульовано авторські пропозиції щодо підвищення інвестиційної привабливості України.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний імідж, індекс інвестиційної привабливості.

АННОТАЦИЯ
В статье обозначены компоненты инвестиционной привлекательности страны. Проанализирована динамика индекса инвестиционной привлекательности Украины. Осуществлен аналитический обзор позиций Украины в ключевых рейтингах, оказывающих существенное влияние на инвестиционный имидж государства. Определены ключевые проблемы улучшения инвестиционной привлекательности. Сформулированы авторские предложения по повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный имидж, индекс инвестиционной привлекательности.

АNNOTATION
The components of investment attractiveness of the country are indicated. The dynamics of the investment attractiveness index of Ukraine is analyzed. The analytical review of Ukraine’s positions in key ratings that have a significant impact on the investment image of the state is carried out. The key problems of improving of the investment attractiveness of Ukraine are identified. The author’s suggestions concerning increasing of investment attractiveness of Ukraine are formulated.

Key words: investment, investment attractiveness, investment image, investment attractiveness index.

Завантажити статтю (pdf)