Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Алишанов Ф.Ф. Реалізація стратегічних засад державного регулювання економічними реформами: досвід Азербайджану в українських реаліях

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено висвітленню можливості залучення досвіду Азербайджану для України в рамках реалізації державного регулювання економічних реформ. Проведено аналіз етапів економічного розвитку Азербайджану в період із 1991 р. до сьогодення. Обґрунтовано ефективність здійснення економічних реформ та їх державного регулювання. Визначено перспективи економічного розвитку Азербайджану. Встановлено резерви залучення азербайджанського досвіду у сфері регулювання економічних реформ в Україні.

Ключові слова: державне регулювання, економічні реформи, азербайджанський досвід, економічний розвиток, стратегія.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена определению возможности привлечения опыта Азербайджана для Украины в рамках реализации государственного регулирования экономических реформ. Проведен анализ этапов экономического развития Азербайджана в период с 1991 г. до сегодняшних дней. Обоснована эффективность осуществления экономических реформ и их государственного регулирования. Определены перспективы экономического развития Азербайджана. Установлены резервы привлечения азербайджанского опыта в сфере регулирования экономических реформ в Украине.

Ключевые слова: государственное регулирование, экономические реформы, азербайджанский опыт, экономическое развитие, стратегия.

АNNOTATION
The article is devoted to determining the possibility of attracting the experience of Azerbaijan to Ukraine within the framework of the state regulation of economic reforms. The author analyzes the stages of economic development of Azerbaijan on the period from 1991 to today. There are substantiated effectiveness of the implementation of economic reforms and their state regulation. There are determined prospects of economic development of Azerbaijan. There are established the reserves of attracting Azerbaijani experience in the sphere of regulation of economic reforms in Ukraine.

Keywords: state regulation, economic reforms, Azerbaijani experience, economic development, strategy.

Завантажити статтю (pdf)