Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Горбачова І.В. Глобальні трудові міграції у XXI столітті

АНОТАЦІЯ
У статті розкрито методологічні засади розвитку глобальних трудових міграцій. Визначено передумови формування глобального договору щодо міграції між світовим співтовариством. Виокремлено основні перешкоди та проблеми, що заважають мігрантам зробити максимально можливий економічний внесок у країну та отримати соціальні гарантії. Запропоновано напрями регулювання глобальних трудових міграцій на політичному та економічному рівнях держав.

Ключові слова: міграція, міжнародна трудова міграція, глобалізація, робоча сила, глобальний договір, держава, демографія, ринок праці.

АННОТАЦИЯ
В статье раскрыты методологические основы развития глобальных трудовых миграций. Определены предпосылки формирования глобального договора о миграции между мировым сообществом. Выделены основные препятствия и проблемы, мешающие мигрантам внести максимально возможный экономический вклад в страну и получить социальные гарантии. Предложены направления регулирования глобальных трудовых миграций на политическом и экономическом уровнях государств.

Ключевые слова: миграция, международная трудовая миграция, глобализация, рабочая сила, глобальный договор, государство, демография, рынок труда.

ANNOTATION
The article reveals the methodological principles of the development of global labor migration. The preconditions for the formation of a global agreement on migration between the world community are determined. The main obstacles and problems that prevent migrants from making the most possible economic contribution to the country and obtaining social guarantees are identified. The directions of regulation of global labor migration at the political and economic level of states are proposed.

Keywords: migration, international labor migration, globalization, labor force, global treaty, state, demography, labor market.

Завантажити статтю (pdf)