Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Кареба М.І., Голєнков Ю.М. Формування моделей інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто завдання для вітчизняних аграріїв. Встановлено підходи до розуміння інновацій та їх форм. Охарактеризовано еволюційний і революційний підходи до розвитку інновацій. Визначено тенденції інтенсивного розвитку агровиробництва. Досліджено моделі інноваційного розвитку виробництва в агросфері та окреслено основні рівні їх здійснення. Запропоновано план стратегічних інноваційних перетворень у сільському господарстві.

Ключові слова: економіка підприємств, аграрне виробництво, модель інтенсивного розвитку, інновація, інвестиції, віртуальне агропідприємство.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены задачи, актуальные для отечественных аграриев. Установлены подходы к пониманию инноваций и их форм. Охарактеризованы эволюционный и революционный подходы к развитию инноваций. Определены тенденции интенсивного развития производства продукции в сельском хозяйстве. Исследованы модели инновационного развития производства в сельском хозяйстве и обозначены основные уровни их осуществления. Предложен план стратегических инновационных преобразований в аграрной отрасли.

Ключевые слова: экономика предприятий, аграрное производство, модель интенсивного развития, инновация, инвестиции, виртуальное агропредприятие.

ANNOTATION
The study addresses the tasks for domestic agrarians. Approaches to the understanding of innovations and their forms are established. The evolutionary and revolutionary approaches to the development of innovations are described. The tendencies of intensive development of agricultural production are determined. Models of intensive development of production in the agro-sphere are investigated and the main levels of their implementation are outlined. The plan of strategic innovation transformations required in agriculture is proposed.

Keywords: economy of enterprises, agrarian production, model of intensive development, innovation, investments, virtual agribusiness.

Завантажити статтю (pdf)