Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вдовин М.Л., Брода А.Р. Статистичне моделювання інвестиційних ризиків в умовах ринку

АНОТАЦІЯ
У статті викладено результати аналізу інвестиційних ризиків. Проведена кількісна оцінка інвестиційних ризиків у регіоні та за видами економічної діяльності. Здійснене багатовимірне ранжування регіонів України за показниками інвестиційних ризиків. Аналіз результатів засвідчив, що процес становлення практики управління інвестиційними ризиками ще не завершений. Завдання створення універсальної методики не може бути вирішене у принципі, оскільки кожна галузь по-своєму унікальна, орієнтована на власну ринкову нішу, а також залежить від економічного стану регіону.

Ключові слова: інвестиційні ризики; ризики у регіоні; оцінка ризиків; ранжування регіонів; кількісна оцінка.

АННОТАЦИЯ
В статье изложены результаты анализа инвестиционных рисков. Проведена количественная оценка инвестиционных рисков в регионе и по видам экономической деятельности. Совершено многомерное ранжирование регионов Украины по показателям инвестиционных рисков. Анализ результатов показал, что процесс становления практики управления инвестиционными рисками еще не завершен. Задача создания универсальной методики не может быть решена в принципе, поскольку каждая отрасль по-своему уникальна, ориентирована на собственную рыночную нишу, а также зависит от экономического состояния региона.

Ключевые слова: инвестиционные риски; риски в регионе; оценка рисков; ранжирование регионов; количественная оценка.

АNNOTATION
The article presents an analysis of investment risks. Quantitative assessment of investment risks in the region and by economic activity. Realized multidimensional ranking of Ukraine’s regions on indicators of investment risk. Analysis of the results showed that the process of the investment risk management practices are not yet completed. The task of creating a universal technique can not be resolved in principle, as each branch is unique, focused on its own market niche, and depends on the economic situation of the region.

Key words: investment risks; risks in the region; risk assessment; regions rankings; quantitative assessment.

Завантажити статтю (pdf)