Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Романенко О.А., Комірна О.В. Аналіз інтегрованої звітності у забезпеченні сталого розвитку суспільства

АНОТАЦІЯ
У статті досліджуються питання сутності концепції сталого розвитку та його інтеграції у фінансову звітність. Розглянуто переваги та недоліки інтегрованої звітності, особливості здійснення її аналізу. Обґрунтовано необхідність побудови нової моделі корпоративної звітності в Україні на підставі інтеграції статистичної, соціальної, екологічної, фінансової та нефінансової звітності.

Ключові слова: сталий розвиток, інтегрована звітність, аналіз.

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы сущности концепции устойчивого развития и его интеграции в финансовую отчетность. Рассмотрены преимущества и недостатки интегрированной отчетности, особенности осуществления ее анализа. Обоснована необходимость построения новой модели корпоративной отчетности в Украине на основе интеграции статистической, социальной, экологической, финансовой и нефинансовой отчетности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, интегрированная отчетность, анализ.

ANNOTATION
The article deals with the questions of the essence of sustainable development and its integration in the financial statement, considered the advantages and disadvantage of integrated reporting. The necessity of building a new model of corporate accounting in Ukraine on the basis of the integration of statistical, social, environmental, financial and non-financial reporting in connection with the comparative analysis report on sustainable development of Ukrainian and foreign companies.

Key words: sustainable development, integrated reporting, analysis.

Завантажити статтю (pdf)