Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Демиденко С.Л., Томчук Р.Р. Організація інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано поняття інформації та інформаційного забезпечення. Висвітлено сутність та роль інформаційних ресурсів у процесі господарювання підприємства. Розглянуто рух інформаційних потоків, на яких базується проведення аналізу господарської діяльності та управління загалом. Обґрунтовано взаємозв’язок між управлінськими функціями, джерелами інформації та аналізом господарської діяльності підприємства. Доведено необхідність дотримання принципів організації інформаційного забезпечення економічного аналізу.

Ключові слова: інформація, інформаційне забезпечення, інформаційні потоки, аналіз господарської діяльності, управління.

АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризованы понятия информации и информационного обеспечения. Освещены сущность и роль информационных ресурсов в процессе хозяйствования предприятия. Рассмотрено движение информационных потоков, на которых базируется проведение анализа хозяйственной деятельности и управления в целом. Обоснована взаимосвязь между управленческими функциями, источниками информации и анализом хозяйственной деятельности предприятия. Доказана необходимость соблюдения принципов организации информационного обеспечения экономического анализа.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, информационные потоки, анализ хозяйственной деятельности, управление.

ANNOTATION
The article describes the concept of information and information systems. It deals with the nature and role of information resources in the management of the company. It was also considered the flow of information on which the analysis and management of economic activity is based in general. The relationship between functions of management, sources of information and analysis of business enterprises was grounded. The necessity of compliance with the principles of information support of economic analysis was proved.

Key words: information, information support, information flows, business analysis, management.

Завантажити статтю (pdf)