Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Суханова А.В. Інвестиційна діяльність підприємств в Україні

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто стан іноземного інвестування в економіку України. З’ясовані сучасні перспективи і проблеми іноземного інвестування. Обґрунтована необхідність активізації інвестиційних процесів та надані практичні рекомендації щодо підвищення ефективності інвестування. Проаналізована роль інвестицій у подальшому розвитку економіки України. Визначено негативні тенденції щодо залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестори, індикатори оцінки, державне регулювання, державна підтримка, розвиток, законодавче забезпечення, стратегія інвестиційної діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено состояние иностранного инвестирования в экономику Украины. Выяснены современные перспективы и проблемы иностранного инвестирования. Обоснована необходимость активизации инвестиционных процессов и даны практические рекомендации по повышению эффективности инвестирования. Проанализирована роль инвестиций в дальнейшем развитии экономики Украины. Определены негативные тенденции относительно привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвесторы, индикаторы оценки, государственное регулирование, государственная поддержка, развитие, законодательное обеспечение, стратегия инвестиционной деятельности.

ANNOTATION
The article examines the state of foreign investment in Ukraine’s economy. And analyzed current problems and prospects of foreign investment. The necessity of investment processes and provided practical recommendations for improving the efficiency of investment. The role of investment in the future economic development of Ukraine. Defined negative trends in foreign direct investment in Ukraine.

Key words: investments, investment, investors, measurement indicators, government regulation, government support, development, legislative support, the strategy of investment.

Завантажити статтю (pdf)