Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Марич М.Г., Марич А.В. Оцінка фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу фінансової стійкості комерційних банків України на сучасному етапі розвитку, а також визначенню основних проблем, які пов’язані з нею. Подана характеристика основних двох груп факторів, під впливом яких змінюється фінансова стійкість комерційних банків. Розглядаються особливості управління фінансовою стійкістю та методи її оцінювання. Здійснено аналіз економічних нормативів банківської системи України. Запропоновано заходи для мінімізації ризиків і підтримування стійкості банківських установ на необхідному рівні для нормального функціонування в сучасних умовах.

Ключові слова: фінансова стійкість, чинники впливу на стійкість, методологічне забезпечення фінансової стійкості, економічні нормативи, мінімізація ризиків.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу финансовой устойчивости коммерческих банков Украины на современном этапе развития, а также определению главных проблем, связанных с ней. Представлена характеристика двух основных групп факторов, под влиянием которых изменяется финансовая устойчивость коммерческих банков. Рассматриваются особенности управления финансовой устойчивостью и методы его оценки. Осуществлен анализ экономических нормативов банковской системы Украины. Предложены меры по минимизации рисков и поддержания устойчивости банковских учреждений на необходимом уровне для нормального функционирования в современных условиях.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы влияния на устойчивость, методологическое обеспечение финансовой устойчивости, экономические нормативы, минимизация рисков.

ANNOTATION
Article is the analysis of financial stability of commercial banks in Ukraine at the present stage of development, and identification of the main problems that are associated with it. The characteristic of two main groups of factors which influenced changes of financial stability of commercial banks. Discusses the features of management of financial stability and methods of its evaluation. The analysis of economic standards of banking system of Ukraine. Proposed measures to minimize the risks and maintain the stability of the banking agencies at the level needed for normal functioning in modern conditions.

Key words: financial stability, factors affecting stability, methodological support of financial stability, prudential regulations, minimization of risks.

Завантажити статтю (pdf)