Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Даценко Г.В. Податок на прибуток: зарубіжний досвід та сучасний стан, контроль розрахунків зі сплати податку

АНОТАЦІЯ
Податок на прибуток – прямий, загальнодержавний податок, частка якого залишається в місцевих бюджетах з прогресивною ставкою податку. Він є основним бюджетоутворюючим податком в Україні. Проте кожного року країна недоотримує заплановані до сплати суми податку, що призводить до негативних соціально-економічних наслідків. Від обсягу та рівня сплати податку на прибуток залежить подальший розвиток не тільки великого, але й малого та середнього бізнесу в Україні. Тому покращення сучасного фіскального стану податку та підвищення ефективності контролю за його сплатою знаходяться серед найважливіших економічних проблем.

Ключові слова: податок на прибуток, загальнодержавний, прогресивна ставка, податковий контроль, ставка оподаткування.

АННОТАЦИЯ
Налог на прибыль – прямой, общегосударственный налог, доля которого остается в местных бюджетах с прогрессивной ставкой налога. Он является основным бюджетообразующим налогом в Украине. Однако каждый год страна недополучает запланированные к уплате суммы налога, что приводит к негативным социально-экономическим последствиям. От объема и уровня уплаты налога на прибыль зависит дальнейшее развитие не только крупного, но и малого и среднего бизнеса в Украине. Поэтому улучшение современного фискального состояния налога и повышение эффективности контроля за его уплатой находятся среди важнейших экономических проблем.

Ключевые слова: налог на прибыль, общегосударственный, прогрессивная ставка, налоговый контроль, ставка налогообложения.

ANNOTATION
Profit taxation is a direct, countrywide tax, the part it remains in local budgets with the progressive rate of taxation. It is the main budget-making tax in Ukraine. However, every year Ukraine does not adhere to projected tax payments, and it leads to some negative social-economical fallouts. The further development of big, medium and small business depends on amount and level of profit tax payment. Thus, the increase of current fiscal condition of taxation and the development of efficiency of payment control are considered to be the most important economic problems.

Key words: profit tax, countrywide, progressive rate, tax control, taxation rate.

Завантажити статтю (pdf)