Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Биховченко В.П., Ксьонжик В.В. Стратегія управління грошовими потоками на підприємстві

АНОТАЦІЯ
У статті визначено економічну сутність грошових потоків, охарактеризовано грошові потоки за класифікаційними ознаками, обґрунтовано механізм управління грошовими потоками, розробку стратегії, а також досліджено методи аналізу ефективності управління грошовими потоками, проведено аналіз основних показників діяльності, грошових потоків, оцінено ефективність системи управління грошовими потоками.

Ключові слова: грошові кошти, грошовий потік, рух грошових коштів, операційна діяльність, інвестиційна діяльність, фінансова діяльність.

АННОТАЦИЯ
В статье определена экономическая сущность денежных потоков, охарактеризованы денежные потоки по классификационным признакам, обоснованы механизм управления денежными потоками, разработка стратегии, а также исследованы методы анализа эффективности управления денежными потоками, проведен анализ основных показателей деятельности, денежных потоков, оценена эффективность системы управления денежными потоками.

Ключевые слова: денежные средства, денежный поток, движение денежных средств, операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность.

АNNOTATION
We determined the economic substance of the cash flows, given the cash flows according to classification criteria, justified by the mechanism of cash flow management, development of strategies and methods of analysis of the effectiveness of cash flow management, analysis of key performance indicators, cash flows and evaluated the effectiveness of the system of cash flow management.

Key words: cash, cash flow, cash flows, operating activities, investment activities and financing activities.

Завантажити статтю (pdf)