Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Роєнко В.І., Єфремова Н.Ф. Соціальний захист населення – важлива складова соціальної політики

АНОТАЦІЯ
У статті визначено зміст поняття «соціальний захист населення» та його мету. Розглянуто класифікації моделей соціального захисту. Обґрунтовано необхідність державного соціального захисту, що є пріоритетною складовою економічної політики. Охарактеризовано основні елементи державного соціального захисту населення. Висвітлено напрями формування сучасного соціального захисту в Україні.

Ключові слова: соціальна політика, соціальний захист населення, індексація доходів, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, безробітні.

АННОТАЦИЯ
В статье определены содержание понятия «социальная защита населения» и его цель. Рассмотрена классификация моделей социальной защиты. Обоснована необходимость государственной социальной защиты, которая представляет собой приоритетную составляющую экономической политики. Охарактеризованы основные элементы государственной социальной защиты населения. Освещены направления формирования современной социальной защитой в Украине.

Ключевые слова: социальная политика, социальная защита населения, индексация доходов, минимальная заработная плата, прожиточный минимум, безработные.

ANNOTATION
The content of “population social defense” and its purpose is defined in the article. The classification of social defense is considered here. The necessity of state social defense which is the priority of economic policy has been proved in the work. The main constituents of state social defense have been described. The directions of modern social defense formation in Ukraine have been considered in the article.

Key words: social policy, social defense of population, indexation of income, minimal wages, living wage, unemployment.

Завантажити статтю (pdf)