Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Полоус О.В. Особливості управління розвитком людського капіталу в умовах інноваційної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті визначено важливість розвитку людського капіталу в забезпеченні підвищення конкурентоспроможності економіки. На прикладі Японії встановлено важливість підтримки та запровадження інноваційних програм розвитку економіки для підвищення якості управління розвитком людського капіталу. Проаналізовано останні тенденції розвитку економіки країни. Виявлено пріоритетні галузі у сфері розвитку людського капіталу країни. Обґрунтовано ефективність запроваджених програм у вирішенні демографічних проблем країни.

Ключові слова: управління, розвиток, людський капітал, інновації, економіка знань, Японія.

АННОТАЦИЯ
В статье определена важность развития человеческого капитала в обеспечении повышения конкурентоспособности экономики. На примере Японии установлена важность поддержки и внедрения инновационных программ развития экономики для повышения качества управления развитием человеческого капитала. Проанализированы последние тенденции развития экономики страны. Выявлены приоритетные области в сфере развития человеческого капитала страны. Обоснована эффективность введенных программ в решении демографических проблем страны.

Ключевые слова: управление, развитие, человеческий капитал, инновации, экономика знаний, Япония.

АNNOTATION
The article defines the importance of human capital for providing the increasing competitiveness of economy. On the example of Japan, the importance of supporting and introducing innovative programs of development the economy to improve the quality of human capital management is established. The latest trends in the development of the country’s economy are analyzed. Priority areas for the development of the country’s human capital are identified. The effectiveness of the introduced programs in solving the demographic problems of the country is substantiated.

Key words: management, development, human capital, innovation, knowledge economy, Japan.

Завантажити статтю (pdf)